Huisartsen en POH

Huisartsen en POH
Huisartsen of Praktijk ondersteuner huisarts (POH) kunnen kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar naar het Focuz Behandelcentrum verwijzen wanneer er een vermoeden bestaat dat er sprake is van relevante leer of gedragsproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van ADHD, Autisme of een andere ontwikkelingsstoornis. Er moet op school, thuis of in het sociale systeem wel sprake zijn van belemmeringen op het gebied van cognitief functioneren, aandachtsproblemen, problemen met werkgeheugen, impulscontrole of emotie regulatie . Vaak zal de leerkracht aangeven dat er een vermoedelijk sprake is van een ontwikkelingsstoornis.

klik hier voor het aanmeldformulier

De ouders, de leerkrachten en vanaf 11 jaar ook de jongere zelf dienen voorafgaand aan de intake vragenlijsten in te vullen. Dit kan meestal elektronisch gebeuren. Bij de intake wordt besloten of er aanvullende diagnostiek ingezet wordt, bijvoorbeeld op het gebied van het cognitieve functioneren, aandachtsfuncties, spelobservatie of ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden.

In het adviesgesprek wordt uitleg over de aard en achtergrond van de problematiek of stoornis gegeven. Er word een behandelplan met de ouders besproken, dit wordt ook schriftelijk uitgereikt. De huisarts krijgt daarna een brief met alle bevindingen en adviezen. De behandeling is altijd integraal, vaak worden afspraken tegelijk bij de medisch specialist en de GZ of kinderpsycholoog ingepland. Elke huisarts ontvangt na de eerste fase van diagnose stelling een uitgebreide huisartsenbrief van het behandelteam waar alle bevindingen van de intake, de diagnose stelling en het behandelvoorstel besproken worden.

Aan de huisarts wordt verzocht om alleen in voorkomende gevallen herhaalrecepten uit te schrijven wanneer de behandeling opgestart is. De medicatie wordt in de brief vermeld. Aan het eind van de behandeling wordt de huisarts gevraagd om de medicatie begeleiding voort te zetten wanneer uit de effect meting blijkt dat sprake is van een duidelijke remissie van de stoornis. Ouders kunnen ten allen tijde opnieuw verwezen worden bij recidiverende problemen op het gebied van het cognitieve, sociale of gedragsmatige functioneren.

In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van e-health voorzieningen als clientenportaal, e-consult en brain game behandelingen zodat ouders en hun kinderen zoveel mogelijk thuis de behandeling voort kunnen zetten. Medicatie wordt zoveel mogelijk rechtstreeks naar de apotheek doorgefaxt. Lang werkende generieke medicatie wordt rechtstreeks elektronisch ingediend bij de Regenboog apotheek. Deze verzend het vervolgens landelijk per post.

Focuz heeft contracten met een groot aantal gemeentes:

Eigen bijdrage