Behandelaren

Behandelaren

Alle bij het Focuz Behandelcentrum werkzame personen zijn professionals en gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met leer en gedragsstoornissen. Allen zetten zich in voor een oplossingsgerichte therapie met ouders en kind.

Maak kennis met onze staf:

Mirella Lindström

Mirella Lindström

Kinder- en jeugdpsycholoog

Mirella is een kinder- en jeugdpsycholoog. Bij Focuz geeft ze behandeling in de vorm van (cognitieve) gedragstherapie en psycho educatie. Daarnaast doet ze ook diagnostiek. Ze heeft ervaring in werken met kinderen en jongeren met ADHD, Autisme en stemmingsstoornissen. Naast Focuz werkt ze als een docent psychologie aan de universiteit en als individueel begeleider.

Heske Vleming

Heske Vleming

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Heske heeft veel ervaring met kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zowel in de begeleiding, de diagnostiek en met alle betrokkenen rondom het kind. Zij heeft onder andere ervaring vanuit de oplossingsgerichte therapie, de cognitieve gedragstherapie en op het snijvlak van onderwijs en zorg vanuit opleidingen en werk. Het belangrijkste vindt zij om samen te zoeken naar wat er nodig is en werkt voor het kind en zijn omgeving binnen een vertrouwde en veilige situatie. Het doel daarvan is dat het kind en zijn omgeving zich zowel nu als in de toekomst sterker voelt om zelfstandig(er) probleemsituaties aan te pakken.

Corine Smit

Corine Smit

Verpleegkundig Specialist

Vanaf januari 2019 werkt Corine als Verpleegkundig Specialist bij Focuz. Een Verpleegkundig Specialist heeft een masteropleiding afgerond waardoor zij bevoegd is om medische zorg uit te voeren, in nauwe samenwerking met de kinderarts. Binnen Focuz zal zij zich gaan richten op advies en begeleiding omtrent de farmacotherapie. Hierbij zal zij het kind / jongere en de ouders informeren en begeleiden.

Shirley van Zelm

Shirley van Zelm

Kinder- en jeugdpsycholoog

Shirley heeft een sterke affiniteit voor diagnostisch onderzoek. Zij heeft Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft stage gelopen binnen de residentiële jeugdzorg.

Amy Tromp de Man

Amy Tromp de Man

Kinder- en jeugdpsycholoog

Amy diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ik geef psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie en ouderbegeleiding. Ik werk veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een derdelijns cognitieve gedragstherapie.

Cobi van Klaveren

Cobi van Klaveren

Manager zorgadministratie

Verzorgt 'achter de schermen' de gehele zorgadministratie. Zij zorgt voor de toestemming door de gemeenten, de financiering van de ingezette zorg. En alles wat daarmee samenhangt.

Annette Koot

Annette Koot

Medewerker zorgadministratie

Verzorgt 'achter de schermen' de gehele zorgadministratie. Annette zorgt voor de toestemming door de gemeenten, de financiering van de ingezette zorg. En alles wat daarmee samenhangt.

Monique Pelzer

Monique Pelzer

Kinder- en jeugdpsychiater

Monique is kinder- en jeugdpsychiater. Ze heeft een brede diagnostische kijk gebaseerd op diverse opleidingen en uitgebreide ervaringskennis. Monique werkt voornamelijk in de vestiging Capelle aan den IJssel. Ze heeft twee, inmiddels volwassen, kinderen.

Joyce Rietveld

Joyce Rietveld

Financieel medewerker

Joyce is verantwoordelijk voor de financiële administratie van Focuz. Tevens ondersteunt zij één dag per week het secretariaat en zal uw vragen rondom behandelingen en afspraken zo goed mogelijk beantwoorden.

Dilber Demirbas

Dilber Demirbas

Orthopedagoog

Dilber haar werkzaamheden bestaan uit het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en het geven van bepaalde trainingen

Adinda Zevenbergen

Adinda Zevenbergen

Psycholoog

Adinda is psycholoog met als aandachtsgebied het jonge kind. Ze heeft ervaring met het werken met kinderen van verschillende leeftijden en moeilijkheden. Waaronder autisme, ADHD, leerstoornissen, hechtingsproblematiek en angsten. Adinda neemt psycho-diagnostische testen af en geeft behandelingen (zoals Remweg en Beter Bij De Les) op scholen, ACT-therapie en psycho-educatie. Ook geeft ze oudertrainingen (onder andere ADHD en autisme).

Elza Hazenbroek

Elza Hazenbroek

Manager secretariaat en P&O medewerker

Elza bewaakt de voortgang en processen op het secretariaat en doet alle personele zaken binnen Focuz.

Bianca Slagboom

Bianca Slagboom

medewerker secretariaat

Bianca kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden

Linda Lemmens

Linda Lemmens

medewerker secretariaat

Linda kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden

Jeroen van der Ven

Jeroen van der Ven

Directeur

Jeroen heeft ervaring in het leiden van ondernemingen en zorgt bij Focuz dan ook voor de bedrijfsmatige aspecten.

Jojanneke van der Kuilen

Jojanneke van der Kuilen

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Jojanneke heeft veel ervaring op het snijvlak van onderwijs en zorg, onder andere als educatief therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als onderwijsadviseur op verschillende scholen. Vanuit ‘echte’ aandacht voor het kind, ouders en school zoekt ze samen met hen naar weer een goede balans. Hierbij werkt ze zoveel mogelijk op een oplossingsgerichte en handelingsgerichte manier, met als doel dat het functioneren van het kind, ouders en het hele systeem op de verschillende gebieden verbetert. Jojanneke maakt hierbij bijvoorbeeld gebruik van EMDR (bij trauma), (cognitieve) gedragstherapie, ACT (acceptance commitment therapy) en biofeedback.

Gracita Ramnath

Gracita Ramnath

Kinderarts

Gracita heeft ruime expertise om ADHD, Autisme en de meest gangbare co-morbiditeit (bijkomende leer- en gedragsproblemen) te kunnen diagnosticeren en behandelen. Zij is naast haar werk als algemeen kinderarts in een middelgroot ziekenhuis zich meer gaan toeleggen op de behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen als ADHD of autisme.

Regina van Ommen

Regina van Ommen

Kinderarts

Regina is algemeen kinderarts met als aandachtsgebied kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en Autisme. Ze heeft 16 jaar in het Lange Land ziekenhuis Zoetermeer gewerkt. Daarnaast heeft ze met een collega sinds bijna 5 jaar een eigen praktijk in Oegstgeest (www.dekinderdokters.nl). Vanaf januari werkt Regina als kinderarts met veel plezier bij Focuz. Aanvankelijk eerst alleen op de donderdag, nu ook op dinsdag. Regina werkt voornamelijk in de vestiging in Capelle aan den IJssel, maar soms ook in de vestiging in Woerden. Ze is getrouwd en heeft 3 kinderen van 13, 16 en 18 jaar.

Fred Vrooman

Fred Vrooman

Psychotherapeut en orthopedagoog

Fred heeft veel ervaring in het geven van gedragstherapie aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Tevens past hij gezinsbehandeling toe wanneer dit geïndiceerd is.

Maaike Westra-Smit

Maaike Westra-Smit

GZ psycholoog/kinderpsycholoog

Maaike heeft ruime ervaring in het stellen van de diagnose en het geven van educatie,gedragstherapie en oudertraining bij kinderen met ADHD, autisme en verwante stoornissen. Daarnaast heeft Maaike Westra-Smit veel ervaring met complexe ontwikkelingsproblematiek op meerdere domeinen.