Zorgpad

Zorgpad

Focuz Behandelcentrum maakt gebruik van zogenaamde zorgpaden voor aandoeningen welke veel voorkomen zoals problemen met emotieregulatie, angstproblemen, opstandig gedrag,aandachtsstoornissen of een autisme stoornis. Dat betekent overigens niet dat een kind aan alle criteria voor een bepaalde aandoening moet voldoen om een bepaalde vorm van behandeling voor die aandoening te krijgen.
Bij het adviseren van mogelijkheden voor een behandeling wordt vooral gekeken naar de hulpvraag en de door ons gesignaleerde beperkingen van het functioneren in het dagelijks leven. Veel kinderen hebben immers op verschillende ontwikkelingsgebieden belemmeringen, bijvoorbeeld aandachtsproblemen en tegelijkertijd problemen met emotieregulatie, of juist leesproblemen.
Het zorgpad bestaat altijd uit verschillende modules of onderdelen van behandeling. Door de hoofdbehandelaar wordt in overleg met u als ouder gekozen welke modules gebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld tijdens de behandeling met u besproken worden dat wij het zinvol vinden als uw kind gaat meedoen met de groepstraining voor sociale vaardigheden. U wordt daar dan als ouder in twee aparte ouder sessies ook bij betrokken.