Leerstoornis

Samengaan met een leerstoornis
Ontwikkelingsproblemen gaan vaak samen met leerproblemen.

Sombere kinderen kunnen zich vaak niet goed concentreren. De leerprestaties gaan achteruit. Angst om te falen ontstaat dan en geeft een wisselwerking met de sombere stemming.
Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis zijn vaak heel goed in de aanvankelijke leerprocessen. Lezen en rekensommen gaan als een speer. Het echte ‘begrijpen’, begrijpend lezen en redactiesommen, kunnen dan een hindernis vormen.

Maar vaak komen echte leerstoornissen ook meer voor bij kinderen met ontwikkelingsproblemen.

School en ambulant begeleiding zijn soms handelingsverlegen.
De reguliere diagnostiek en behandelmogelijkheden schieten dan tekort, gedrag en leren beinvloed elkaar.

Wij bieden specialistische diagnostiek bij het samengaan van gedragsproblemen en leerproblemen.
Wij behandelen geen leerstoornissen maar kunnen wel school en remedial teachers weer op een spoor zetten met handelingssuggesties en een stappenplan.

Focuz Behandelcentrum is gespecialiseerd in comorbide (samengaan) van ontwikkelingsstoornissen en dyslexie en dyscalculie.