Autisme

Autisme
Wat zijn de kenmerken van autisme?

Kinderen met Autisme kenmerken zich vooral door:

 • je kind heeft moeite met het begrijpen wat andere mensen bedoelen
 • je kind heeft moeite met het maken van oogcontact
 • je kind heeft moeite met het aangaan van vriendschappen
 • je kind maakt niet of bijna geen gebaren zoals bijvoorbeeld uitzwaaien
 • je kind heeft veel moeite met gezamelijke activiteiten
 • je kind maakt veel ongebruikelijke bewegingen zoals fladderen
 • je kind wordt helemaal in beslag genomen door een bepaald onderwerp en weet hier alles van
 • je kind kan zich niet in een ander verplaatsen en lijkt alleen zijn/haar eigen verhaal te willen vertellen
 • je kind is niet geïnteresseerd in anderen
 • je kind praat met een monotoon stemgeluid of met een vreemd accent
 • je kind speelt soms weken achter elkaar met dezelfde voorwerpen/speelgoed
 • je kind is overgevoelig voor bepaalde geluiden, geuren of kledingsstoffen
 • je kind houdt erg vast aan bepaalde patronen of gedragingen
 • je kind raakt erg van slag bij onverwachte gebeurtenissen
 • je kind reageert vreemd op emoties van andere kinderen zoals lachen om het verdriet van anderen

Maar ook:

 • kunnen volhouden en doorzetten
 • zich goed aan vastgestelde regels kunnen houden
 • creatief kunnen zijn
 • een apart gevoel voor humor kunnen hebben

Behandelingsmogelijkheden bij Autisme
Combinatie gedragstherapie en medicatie

Zowel op school als thuis kan het regelmatig mis gaan omdat kinderen met Autisme moeite hebben om de context van hun leefomgeving en de verwachting van ouders, leerkrachten en andere kinderen goed te herkennen en begrijpen. Hoe meer ouders en leerkrachten leren over Autisme, des te beter ze onderscheid kunnen maken tussen onwil en onvermogen van het kind. Met de juiste aanpak en volharding in de behandeling kan het leerproces weer verbeteren en soms geheel hersteld worden.

Door het geven van medicatie en gedragstherapie gaat Autisme niet over, maar maakt het op zijn minst beter beheersbaar. Deze behandelingen bieden de mogelijkheid om er beter mee om te gaan en bijkomende problemen te voorkomen. Er komt meer wetenschappelijk onderzoek over het gelijktijdig voorkomen van aandachtsproblemen bij de verschillende vormen van autisme. Wanneer de aandachtsproblemen dermate ernstig zijn dat zij het dagelijkse functioneren op school belemmeren wordt een behandeling met medicatie overwogen.

De ideale behandeling van Autisme bestaat uit een combinatie van:

informatie en inzicht geven in de stoornis (educatie)
opvoedingsondersteuning; gedragstherapie en/of sociale vaardigheidstrainingen, begeleiding op school.
medicatie wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ernstige aandachtsproblemen

Medicatie
Volgens recent wetenschappelijk onderzoek werkt medicatie ook bij Autisme. Het zorgt bij een groot deel van de kinderen met Autisme voor een verbetering van bijvoorbeeld aandachtsproblemen, die helaas nogal eens afneemt zodra de medicatie wordt gestopt. Ouders staan vaak nog huiverig tegenover het gebruik van medicijnen voor de behandeling van Autisme. Daarom wordt uitgebreid met de ouders besproken hoe medicatie werkt, wat de voor en nadelen zijn en welke bijwerkingen op korte en lange termijn mogelijk zijn. Pas daarna wordt een besluit genomen of medicatie zinvol kan zijn voor uw zoon of dochter. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van zogenaamde gedragsregulerende medicatie. Dit is medicatie welke vooral invloed heeft op ernstige verstoringen in het gedrag welke soms bij autisme voorkomen. Uiteraard wordt dit uitvoerig met u als ouder besproken.

De medisch specialist zal uw kind regelmatig controleren wanneer besloten wordt tot het starten met medicatie of het geven van nieuwe geneesmiddelen. Er komen steeds meer voorzieningen om een deel van de controles via E-health voorzieningen vanuit huis te doen.

Educatie en ouderbegeleiding
Alle ouders krijgen in het behandelcentrum informatie hoe zij het best om kunnen gaan met het dikwijls moeilijke en opstandige gedrag van hun kind. Gedragsproblemen bestaan meestal al langer en ouders weten daar dikwijls geen raad meer mee. Zo kunnen zij als het ware een nieuwe start maken om samen met het kind de draad van het opvoedkundige proces weer oppakken. De begeleiding wordt gegeven door de kinderpsycholoog.

Gedragstherapie
Kinderen met Autisme brengen hun ouders in verlegenheid omdat ze zich niet gemakkelijk laten opvoeden. Door hun onvoorspelbare gedrag maken zij het hun ouders erg moeilijk om kalm en positief te blijven reageren. En dat is jammer, want uit onderzoek blijkt dat juist kinderen met Autisme het meeste leren van een omgeving die vooral consequent krachtig positief reageert op goed gedrag. Daarom kunnen ouders baat hebben bij ondersteuning in de opvoeding, zoals oudertrainingen en gedragstherapie.

Er zijn inmiddels veel behandelingen ontwikkeld. Voor programma’s met een gestructureerde omgeving met communicatieve ondersteuning en voor gedragtherapie bestaat het meeste bewijs. Afhankelijk van de noodzaak en op welk gebied de meeste belemmeringen liggen, kan daarnaast aanvullende behandeling worden gegeven in de vorm van bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, speltherapie, zelfredzaamheidtraining, sociale vaardigheidstraining of gedragstherapeutische interventies voor specifiek storend gedrag (als bijvoorbeeld onzindelijkheid, zelfbeschadiging, stereotypieën, het leren omgaan met boosheid). In alle gevallen zijn structuur, duidelijkheid en consequent zijn sleutelbegrippen.