Stoornissen

Stoornissen
Veel kinderen en jongeren hebben kenmerken als bijvoorbeeld druk gedrag, aandachtsproblemen, moeite met het reguleren van emoties of stemmingsproblemen. Er wordt pas gesproken van een stoornis als deze kenmerken in vergelijking met leeftijdsgenoten extra vaak of in een ernstige mate voorkomen en ook echt een belemmering voor het dagelijks leven en hun ontwikkeling vormen. Alleen het voorkomen van bepaalde symptomen is dus niet voldoende om van een stoornis te spreken. Er moet sprake zijn van langer bestaande kenmerken waarbij aannemelijk is dat deze veroorzaakt worden door een onderliggende neurobiologische afwijking. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ADHD waarbij sprake is van een verstoring van de signaalstof dopamine in de hersenen. Wanneer niet geheel duidelijk is wat de onderliggende oorzaak van de klachten is wordt een uitgestelde diagnose gesteld. Er zijn verschillende groepen van stoornissen:

Aandachtsstoornissen, bijvoorbeeld ADHD en ADD
Autisme spectrum stoornissen
Leerstoornissen
Angststoornissen
Stemmingsstoornissen
Overige