Sociale verhalen

Sociale verhalen

Alleen en samen willen zijn, snel jaloers zijn of juist teruggetrokken of de ander niet zo goed begrijpen. Vriendjes maken en vriendjes houden is soms zo lastig.
Kinderen met sociale problemen worstelen vaak met hun eigen gedrag en komen in de knel in sociale contacten.
Heel veel kinderen weten dan echt wel dat de ander aankijken of een aardige vraag stellen helpt, maar dit steeds doen is zo moeilijk.
Wij gaan een stapje verder en leren een kind zich bewust te worden van zijn gevoelens en gedrag en leren vaardigheden om hiermee om te gaan. Dan wordt samen zijn ook echt fijn.
Wij gebruiken hiervoor (delen) uit het programma ‘3 op een rij’. In deze therapie leert het kind baas te worden over ‘boos’, ‘bang’ en ‘bedenksels’. Het kind leert zelf weer greep te krijgen op zijn gedrag.