Ons focuz

Ons Focuz

Persoonlijke benadering

Persoonlijke benadering vormt een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Focuz. Het behandelend team van een kinderarts of kinderpsychiater, gezondheidszorg psychologen en kinderpsychologen is volledig gericht op het stellen van een zorgvuldige diagnose en behandelplan. Invididuele aanpak met bijvoorbeeld oplossingsgerichte therapie vormt een belangrijke pijler van de behandeling. Wij zullen hierbij de omstandigheden van uw gezin in grote mate mee laten wegen in de keuze van mogelijke behandelingen. Het uitgangspunt hierbij is altijd: één gezin, één plan. Ouderbegeleiding of therapie via de ouders zijn vaak een onderdeel van deze behandeling. Het gezin functioneert immers veel beter wanneer de verschillende leden samen met elkaar naar oplossingen zoeken op het gebied van gedrag en leren.

 

Bij jongeren bieden wij de begeleiding ook rechtstreeks aan voor de jongere. Er wordt gestreefd om de begeleiding of behandeling zoveel mogelijk vanuit huis te kunnen doen, onder andere door E-health toepassingen als Brain Games in te zetten voor de behandeling. Regelmatig wordt aan de ouders aangeboden om mee te doen aan nieuwe wetenschappelijke onderzoeken.