Doelgroep

Doelgroep
Het Focuz Behandelcentrum heeft de dienstverlening patiëntvriendelijk en klantgericht georganiseerd. Persoonlijke benadering staat voorop bij de gehele behandeling.

Onze doelgroep: kinderen en jongeren (van 4 tot 18 jaar) met leer- en gedragsproblemen of een bedreigde ontwikkeling. Dyslexie behandeling wordt echter niet aangeboden.
Er is intensieve samenwerking met de volgende instellingen: Praktijk voor Kinder en Jeugd Psychiatrie Rhoon, Kinderpsychologie Praktijk Flow in Grow, Praktijk Kinderpsychiatrie Tamas, Yulius en Lucertis. Wij werken waar nodig samen met Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, of een praktijk ondersteuner POH-GGZ van de huisarts.
Lees meer over Diagnostiek en behandeling

Tevens geven wij natuurlijk ouderbegeleiding en training aan de ouders. De beste manier om het gedrag van een kind bij te sturen is om dit via de ouders te doen.
Lees meer over Oudertrainingen

Leerkrachten van kinderen met bijvoorbeeld ADHD of Autisme zeggen vaak “dat het er wel inzit, maar er niet uitkomt”.
Meestal hebben deze kinderen inderdaad meer mogelijkheden om tot ontplooiing te komen. Helaas: de negatieve spiraal, die in onwetendheid over ADHD of Autisme ontstaat, maakt dat het kind belemmerd wordt in zijn of haar ontwikkeling en dat kan leiden tot achterblijven of minder goed ontwikkelen wat betreft prestatie en gedrag op school, maar ook later op het werk. Afwijkingen van de norm, qua prestaties en in de sociale interactie, kunnen dan meer een blijvend karakter krijgen. Een kind met bijvoorbeeld ADHD of Autisme heeft veel meer steun uit de omgeving nodig om tot prestaties te kunnen komen. Tijdige diagnose en behandeling zijn daarbij erg belangrijk.

Ook de leerkracht moet op de hoogte zijn en actief meewerken. Een diagnose èn gericht behandelplan zijn cruciaal om deze medewerking te verkrijgen. Elk kind krijgt een schriftelijk behandelplan op maat welke met de ouders besproken wordt. Hierin worden behandeldoelen benoemd. Deze worden tijdens de behandeling getoetst door het meten met vragenlijsten.