Boos

Boos

Snel boos zijn is voor ieder kind en zijn ouders lastig. Elk kind is wel eens boos, en gelukkig maar. Maar bij heel veel boos zijn zet het kind zichzelf en zijn omgeving in een machteloze positie.

Snel boos zijn maakt de sfeer thuis minder gezellig, in de klas worstelt de leerkracht en het kind krijgt ook sociale problemen. Wij richten ons op het laten afnemen van negatief gedrag en laten toenemen van sociaal en positief gedrag. Daar hebben we ook de ouders en de leerkracht bij nodig.

Wij gebruiken het programma ‘minder boos en opstandig’. In deze therapie leren ouders en de leerkracht om op een positieve manier op te voeden en om te gaan met het kind. Het kind leert betere oplossingsvaardigheden in sociale situaties.