Afspraak

Afspraak
Hoe maakt u een afspraak?

Wij werken altijd op basis van een consult dat plaatsvindt in het Focuz Behandelcentrum. Op werkdagen is de afsprakenreceptie bemand en kunt u ook inlichten inwinnen. Bij de afsprakenreceptie kunt u tevens de vragenlijsten (zie onder) opvragen. Zodra wij deze retour ontvangen hebben, kunnen wij een afspraak inplannen.

010-4637766

Ook kunt u hier via het contactformulier rechtstreeks uw vragen stellen aan onze kinderarts of kinderpsycholoog.
Contactformulier en Route-informatie naar het Focuz Behandelcentrum
U kunt altijd contact met ons opnemen via info@focuz.nl.

Vragenlijsten
In veel gevallen kan kostbare tijd worden uitgespaard indien wij vooraf over zo veel mogelijk relevante informatie kunnen beschikken. Wij hebben een aantal vragenlijsten opgesteld die u voorafgaand aan het maken van een afspraak thuisgestuurd krijgt. U krijgt vragenlijsten, voor thuis en op school, toegezonden. Om u goed van dienst te kunnen zijn, moeten deze lijsten compleet worden ingevuld door u en de leerkracht. Er kan pas een afspraak voor een intake gesprek gemaakt worden als de vragenlijsten volledig ingevuld zijn.

Intake
Na ontvangst van uw vragenlijsten nemen wij snel contact met u op voor het inplannen van een afspraak.

Wachttijd
Er worden 2 wachttijden gehanteerd binnen de geestelijke gezondheidszorg:
Aanmeldingswachttijd
Het aantal weken tussen het moment dat een client een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intake gesprek tot het moment dat een client hiervoor terecht kan. Bij ons geldt hiervoor dus het aantal weken tussen het moment dat wij van u de ingevulde vragenlijsten retour ontvangen hebben en het moment van de eerste afspraak.
Behandelingswachttijd
Het aantal weken tussen intake en de start van de behandeling. Bij ons betekent dit dat er in de tussenliggende periode een onderzoek gedaan is, een diagnose gesteld is en een adviesgesprek geweest is. In deze periode heeft u dus wel afspraken met ons en wordt ondertussen het onderzoek bij uw kind gestart.

 

In het kader van betaalbaar blijven en efficiënt werken is het van groot belang dat alle bezoekafspraken nagekomen worden. Voor niet nagekomen afspraken wordt een factuur verzonden.

 

Laatste update: 08-11-2018
Aanmeldingswachttijd

Vestiging Capelle aan den IJssel: 2 tot 3 weken

Vestiging Woerden: geen wachttijd

Vestiging Dordrecht: Zie Capelle

Vestiging Pijnacker: 4 tot 6 weken

Behandelingswachttijd
4 tot 5 weken

Wij trachten onze dienstverlening patiëntvriendelijk en zo klantgericht mogelijk te organiseren. Toch is het mogelijk dat wij zaken, die u van belang vindt, over het hoofd zien. Wij staan open voor uw suggesties ter verbetering. Heeft u op- of aanmerkingen, dan vernemen wij dit graag. Stuur ons uw bevindingen en ideeën.

Contactformulier
U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen via info@focuz.nl.
Dit contactformulier kunt u ook gebruiken om direct contact op te nemen met kinderpsycholoog Maaike Westra-Smit.